Privacybeleid

Privacy statement
De website van Spitman makelaars is eigendom van Spitman Woningmakelaars B.V. Spitman Woningmakelaars B.V. zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Spitman Woningmakelaars B.V. zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Spitman Woningmakelaars B.V. is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Spitman Woningmakelaars B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal Spitman makelaars trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Spitman makelaars zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden.

Het verwerken van gegevens
Persoonlijke gegevens gebruikt Spitman makelaars voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, statistische analyses, marketingactiviteiten en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u ons dat kenbaar maken.
Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Spitman makelaars zorgvuldig te werk. Alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening worden gebruikt.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Spitman makelaars werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Wijzigingen
Spitman makelaars behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies
De website spitmanmakelaars.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en de bezoekersaantallen te monitoren door middel van Google Analytics. Spitman makelaars gebruikt deze data alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.